Dostępne kursy

Semestr I 

rok szkolny 2019/2020

Kwalifikacji FKR.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych

Kurs na potrzeby Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE e-learningowe

W treści kursu umieszczane będą sprawy organizacyjne dotyczące kształcenia.


Najważniejsze wiadomości udostępniane również na mailu grupowym.