Available courses

Najważniejsze wiadomości udostępniane również na mailu grupowym.

Wymiar godzin dla semestru I - 10 godzin - Kształcenie zawodowe praktyczne

Wymiar godzin dla semestru I - 75 godzin - kształcenia zawodowe praktyczne

Kształcenie zawodowe praktyczne 5 godzin

Kształcenie zawodowe praktyczne - 80 godzin